top of page

my autonomy

Artist:

gai seki

Year:

2024年

Compose&Percussion:gai seki
Piano:Kohei Hayashi Bass : Kota Matsukawa
Drums:Daisuke Tsuda
Mix Engineer:Reo Anzai
Mastering Engineer:Kota Matsukawa
Artwork:Atsuya Nagata

bottom of page