top of page

​VivaOla/BOLD feat. reina

Composer                      VivaOla
                                       reina
Producer                        VivaOla
                                       Kota Matsukawa
Mix Engineer                  VivaOla
                                       Kota Matsukawa
Mastering Engineer        Kota Matsukawa
Photography                   Leo Iizuka
Editor                              Shotaro Ito
Compositor                     Misato Iwamoto

bottom of page